Minister Landuyt haalt plezierluchtvaart uit juridisch lucht

Mededelingen van het secretariaat
Plaats reactie
Webmaster
Site Admin
Berichten: 216
Lid geworden op: Wo 25 Jun 2003 09:01
Locatie: Leuven
Contact:

Minister Landuyt haalt plezierluchtvaart uit juridisch lucht

Bericht door Webmaster » Wo 21 Feb 2007 10:09

Persbericht van 19/02/2007:
Het regelgevend kader voor de plezierluchtvaart is momenteel grotendeels verouderd of zelfs helemaal onbestaand. Zo is de huidige regelgeving voor ultra lichte motorluchtvaartuigen, beter gekend als ULM’s, niet aangepast aan de actuele noden van de beoefenaars van de ULM-sport. Het houdt te weinig rekening met het sportieve karakter van het vliegen met ULM’s Voor zweefvliegtuigen was er totnogtoe enkel een juridische basis voorzien. Maar dat was het dan ook. Een uitgewerkte regelgeving ontbrak echter volledig. En voor het gebruik van paramotoren bestaat er tot op vandaag zelfs helemaal geen enkel wetgevend kader, laat staan dat er een uitgewerkte regelgeving is voorzien.

Dit maakt dat liefhebbers van ULM’s, zweefvliegtuigen en paramotoren zich voor het uitoefenen van hun hobby grotendeels in een juridisch vacuüm bevinden. Voor omwonenden en natuurliefhebbers bestaat er evenmin een wettelijke basis die respect voor de omgeving garandeert. Door de groeiende populariteit van de plezierluchtvaart kunnen enkele lokale afspraken echter niet langer volstaan. Er is nood aan een duidelijk regelgevend kader die het evenwicht bewaart tussen recreatie, veiligheid en omgeving.

Minister van Mobiliteit Renaat LANDUYT wil nu een einde stellen aan de rechtsonzekere situatie waarin zowel de hobbyisten als de omwonenden zich bevinden. In overleg met de drie federaties die de piloten van zweefvliegtuigen, paramotoren en ULM’s vertegenwoordigen ( Belgian ULM Federation, Glider en de Belgische Paramotor Federatie), de overkoepelende Royal Belgian Aëroclub en het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer werden vandaag duidelijke regels vastgelegd. Alleen op die manier kan een recreatieve beoefening van de vliegsport worden georganiseerd met oog voor veiligheid en respect voor de omgeving.

De nieuwe regelgeving met betrekking tot ULM’s, paramotoren en zweefvliegtuigen realiseert een doorgedreven samenwerking en interactie tussen de overheid en de beoefenaars van de plezierluchtvaartsporten.
De overheid zal instaan voor de registratie van ULM’s, paramotoren en zweefvliegtuigen. In het geval van paramotoren worden de eigenaars en niet de toestellen zelf geregistreerd, gelet op de wisselende configuratie van paramotoren. Dit betekent dus dat elke ULM, paramotor of zweefvliegtuig voortaan vanuit de lucht zal kunnen worden geïdentificeerd aan de band van zijn uniek registratiekenmerk. Dit registratiekenmerk valt nog het best te vergelijken met de nummerplaat van een wagen. Bestuurders die de spelregels niet respecteren zullen op die manier steeds kunnen worden geïdentificeerd.

Er wordt per type plezierluchtvaartuig een duidelijke onderverdeling gemaakt tussen een oefentoelating, een vliegtoelating en bevoegdheidsverklaringen. Als we de vergelijking met de wagen doortrekken, dan stemt de oefentoelating het best overeen met het voorlopig rijbewijs, de vliegtoelating met het eigenlijke rijbewijs en de bevoegdheidsverklaringen tenslotte met de toelating om met een bepaalde categorie voertuig te rijden. Zo bestaan er bijvoorbeeld ULM’s met twee assen, met drie assen, DPM’ en autogiro’s. Dit heeft als voordeel dat men niet meteen moet slagen voor het examen van de zwaarste categorie, maar gradueel kan opbouwen.

De federaties van piloten van ULM’s, paramotoren en zweefvliegtuigen worden voortaan bevoegd om autonoom vliegtoelatingen en bevoegdheidsverklaringen uit te reiken en te hernieuwen. Voor de paramotoren is dit volledig nieuw. De piloten van zweefvliegtuigen hadden deze praktijk reeds voor zichzelf georganiseerd. Nu wordt deze juridisch verankerd. Piloten van ULM’s dienden daarentegen een beroep te doen op het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Overtreedt de houder van een vliegtoelating of bevoegdheidsverklaring de regels, dan kan deze beperkt, geschorst of ingetrokken worden door de federaties. Er wordt hierbij een beroepscommissie ingericht om eventuele betwistingen te beslechten. In deze beroepscommissie zetelen zowel vertegenwoordigers van de plezierluchtvaart als vertegenwoordigers van de overheid.

De federaties zullen voortaan ook volledig zelf instaan voor de organisatie van de examens voor het behalen van de vliegtoelatingen en bevoegdheidsverklaringen. Dit alles onder het toezicht van de Minister en het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De door de federaties opgestelde en gehanteerde opleidingsprogramma’s, examenreglementen en tarieven moeten immers eerst door de Minister worden goedgekeurd. Ook kunnen vertegenwoordigers van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer steeds de door de federatie georganiseerde examens bijwonen. Er kan dus gerust worden gesteld dat de sector onder de hoede van de overheid bevoegd wordt om zichzelf te organiseren.

Verder worden ook de terreinen bepaald waarvan kan worden gevlogen. Uiteraard kan steeds van gewone vliegvelden worden opgestegen. Daarnaast kunnen voortaan ook specifieke ULM-terreinen worden ingericht die moeten voldoen aan specifieke eisen die gerelateerd zijn aan de eigenheid van ULM’s. Voor paramotoren kunnen voortaan zelfs ad hoc terreinen worden ingesteld, mits toestemming van de eigenaar van het terrein en de burgemeester van de gemeente waar het terrein gelegen is. Paramotoren mogen evenwel niet over woonkernen, industriële sites en natuurgebieden vliegen, tenzij ze hiervoor uitdrukkelijk de toestemming krijgen. De gouverneur krijgt de mogelijkheid om paramotoren een verbod op te leggen om over bepaalde plattelandsgebieden te vliegen. Op die manier wordt een maximum aan keuzevrijheid in terreinen gerealiseerd voor de beoefenaars van de paramotorsport met een minimum van hinder voor omwonenden en natuurliefhebbers. Opnieuw wordt er een evenwicht tussen recreatie, bewoning en natuur nagestreefd.

Minister van Mobiliteit Renaat LANDUYT: "Door het vastleggen van een eigen, aangepast juridisch kader voor de plezierluchtvaart wil ik in eerste instantie duidelijkheid brengen, zowel voor de piloten van plezierluchtvaartuigen zelf als voor de bewoners uit de omgeving. Op die manier weet iedereen wat mag en niet mag, wat kan en niet kan. Dit wetgevend initiatief legt een stevige basis voor een recreatieve beoefening van de vliegsport met oog voor veiligheid en respect voor de omgeving".

In een volgende fase zal werk worden gemaakt van een regelgevend kader voor luchtarbeid met plezierluchtvaartuigen. Aan het commercieel gebruik van zweefvliegtuigen, ULM’s en paramotoren zullen bijkomende veiligheidseisen worden gesteld.

Plaats reactie