01/09/2006-Wijzigingen KBAC-Reglement Zweefvliegvergunning

Mededelingen van het secretariaat
Plaats reactie
Patrick PAUWELS
Berichten: 25
Lid geworden op: Ma 08 Dec 2003 21:09

01/09/2006-Wijzigingen KBAC-Reglement Zweefvliegvergunning

Bericht door Patrick PAUWELS » Wo 09 Aug 2006 09:46

Ingevolge wijzigingen aan ICAO Annex 1 was het nodig om ook het "KBAC-Reglement voor de Zweefvliegvergunning en bijhorende bevoegdverklaringen" aan te passen.

De wijzigingen komen in hoofdzaak neer op:
1. Splitsing van de huidige vergunning in
- een vliegvergunning en
- een afzonderlijke medische verklaring
Beide documenten moeten geldig zijn om te mogen vliegen
2. Medische verklaring zal geldig zijn
- tot max. 60 maanden voor leden <40 jaar
- tot max. 24 maanden voor leden > 40 jaar
3. Gewijzigde opvolging van het medisch dossier
4. Er komen dus nieuwe documenten en formulieren in omloop
(beschikbaar in de clubs of op de website -> Secretariaat/downloads)

Nieuwe leden volgen automatisch het gewijzigde reglement van 1 september 2006, voor de huidige vergunninghouders volgt de omschakeling bij de e.v. vervaldag.
___________________________________________________________

Meer toelichting:

Het KBAC-Zweefvliegreglement was en is gebaseerd op de aanbevelingen van ICAO. Naar aanleiding van het laatste ICAO-Amendment van november 2005 was het nodig om het bestaande reglement te actualiseren. Op 1 september a.s. worden de wijzigingen van kracht en gelden automatisch voor alle nieuwe leden, voor de houders van een vergunning zal de aanpassing worden doorgevoerd bij de e.v. vervaldag.

De meest zichtbare verandering is de splitsing van de huidige vergunning in twee documenten, nl.:
- een “Vliegvergunning” (blauw document) en
- een “Medische Verklaring” (groen document)
Was dit voorheen gecombineerd in één document, dan moet elke zweefvlieger dus vanaf nu over twee geldige documenten beschikken.

De ‘Medische Verklaring’ wordt afgeleverd door de erkende geneesheer die het onderzoek heeft uitgevoerd. Zweefvliegers die beschikken over een ICAO of JAR-FCL medische verklaring klasse 1 of 2 moeten uiteraard geen zweefvliegonderzoek ondergaan en kunnen deze verklaring gebruiken zoals voorheen.
De geldigheidstermijn van de medische verklaring is voortaan max. 60 maanden voor zweefvliegers beneden de 40 jaar, of max. 24 maanden voor de + 40-ers. Het is de bevoegdheid van de geneesheer om de termijn al dan niet te beperken tot 12 maanden vanaf de leeftijd van 50 jaar.

Voor de aanvraag en wedergeldigmaking van een oefen-/zweefvliegvergunning zal je voortaan steeds een kopie moeten maken van je medische verklaring en bij je aanvraag voegen.
Voor de wedergeldigmaking van je zweefvliegvergunning kan je voortaan niet meer werken met een kopie van je vliegboek om je vlieguren te bewijzen, maar moet je steeds een attest van een instructeur voorleggen.

Indien het medisch onderzoek, en indien nodig de checks met een instructeur of examinator, werden uitgevoerd in de periode van 45 dagen voor je vergunning vervalt, dan blijft de initiële vervaldag behouden.
Vanaf 1 september zijn er aldus ook nieuwe formulieren in gebruik voor het aanvragen van een medisch onderzoek (een deel kan je vooraf invullen, een deel moet je samen met de geneesheer invullen) en voor het aanvragen/wedergeldigmaken van je vergunning. Deze formulieren liggen ter beschikking in de club of kan je downloaden van de website.

Ingeval de geneesheer beslist om je geen medische verklaring te geven hetzij tijdelijk hetzij definitief, dan zal hij je een ‘Verklaring van weigering’ voorleggen. Indien dit zich voordoet kan je steeds een tweede onderzoek aanvragen via de Medische Commissie.

Al deze wijzigingen werden uitvoerig besproken op KBAC en BZF-vlak. Toelichting werd steeds gegeven tijdens de algemene vergaderingen van de LVZC, daarnaast was er een speciale info-avond voor de clubsecretarissen op 22 juni. In juli werden naast een uitgebreide informatienota, ook de nieuw te gebruiken formulieren naar de clubs verstuurd.

Voor wie nog met vragen zit of onduidelijkheden heeft, kan zich best richten tot de secretaris/ verantwoordelijke vergunningen binnen de club. Deze contactpersoon beschikt over alle documentatie alsook een power point presentatie waarin alles stapsgewijs wordt toegelicht.
Uiteraard kan je ook steeds het LVZC-secretariaat contacteren.

Plaats reactie